Daily Ranking

走行日:2018年9月16日

Rank Lap Time Name Date

35.828   KENJI NISHIKAWA
 2018/09/16

36.981   YOSHIYUKI HIRATA
 2018/09/16

37.108   SHINYA TAKEGAWA
 2018/09/16

37.881   TOMOKI NISHIKAWA
 2018/09/16

38.001   SHUTO SUZUKI
 2018/09/16

38.220   KATSUYUKI ASADA
 2018/09/16

38.510   NORIHISA KAWASAKI
 2018/09/16

38.548   DAISUKE SHIMADA
 2018/09/16

38.551   TAKUJI WATANABE
 2018/09/16
10 
38.876   KENJI KAWAMURA
 2018/09/16
11 
39.202   JYUNICHI YAMAMOTO
 2018/09/16
12 
39.312   MASARU KAWAHARA
 2018/09/16
13 
39.421   KOZO YOSHIDA
 2018/09/16
14 
39.496   YUSUKE UMENO
 2018/09/16
15 
39.530   KOTA TAKAO
 2018/09/16
16 
39.530   TAKUMA KIKUCHI
 2018/09/16
17 
39.530   SOICHIRO KOGA
 2018/09/16
18 
39.622   HIDEO HAYASHI
 2018/09/16
19 
39.847   YUYA YAMAMOTO
 2018/09/16
20 
40.295   KAZUTOSHI SHIMOKAWA
 2018/09/16
21 
40.841   KUMIKO SHIMADA
 2018/09/16
22 
41.715   YUKI YAMAMOTO
 2018/09/16
23 
41.823   ISAMU ARIMORI
 2018/09/16
24 
41.996   TAKAHIRO NOBAYASHI
 2018/09/16
25 
43.352   HIDEKAZU SHIROUZU
 2018/09/16
26 
45.536   KAISEI MITOMA
 2018/09/16
27 
46.628   TOMONORI YAMAMURA
 2018/09/16
28 
47.502   TATSUYA OTSUKA
 2018/09/16
29 
47.502   YUKIYA YAMAMOTO
 2018/09/16
30 
47.829   SATORU KOMODA
 2018/09/16
31 
48.364   MUNEYUKI YOSHIDA
 2018/09/16
32 
49.795   WATARU KIYA
 2018/09/16
33 
50.232   YOSHIHIRO KIYA
 2018/09/16
34 
50.232   AKINA YAMASHITA
 2018/09/16
35 
50.341   RYO TOYAMA
 2018/09/16
36 
51.324   MOTOHIKO SATO
 2018/09/16
37 
51.870   HIDEYUKI KAWAMURA
 2018/09/16
38 
52.089   NAOKI KITAMURA
 2018/09/16
39 
52.158   HIROSHI UENO
 2018/09/16
40 
53.905   HARUKI SATO
 2018/09/16
41 
55.692   DAIKI MURAKAMI
 2018/09/16
42 
56.020   HIKARU SOEJIMA
 2018/09/16
43 
56.020   KENICHI OHATA
 2018/09/16
44 
56.457   WAKAKO NAKAYAMA
 2018/09/16
45 
56.674   KANAMI KIYOKAWA
 2018/09/16
46 
56.695   YURI SHIROUZU
 2018/09/16
47 
58.094   MITSUHIRO ITO
 2018/09/16
48 
58.114   YUSUNARI MORI
 2018/09/16
49 
59.623   KYOSUKE YOSHIOKA
 2018/09/16
50 
1'01.807   MASAYUKI NAKASHIMA
 2018/09/16
51 
1'02.320   TOMONORI NOSE
 2018/09/16
52 
1'02.462   YASUYUKI MATSUFUJI
 2018/09/16
53 
1'03.664   TAKUYA NAGAISHI
 2018/09/16
54 
1'03.882   JUNE SHIMODA
 2018/09/16
55 
1'04.428   KAZUHIRO NISHIOKA
 2018/09/16
56 
1'04.974   YUKA SHIMODA
 2018/09/16
57 
1'06.066   MAI MITOMA
 2018/09/16
58 
1'07.376   TAKANORI MIYAZAKI
 2018/09/16
59 
1'07.703   TAKAKO YOSHIMURA
 2018/09/16
60 
1'08.053   NATSUKO YOSHIMURA
 2018/09/16
61 
1'09.670   TAKARA UJI
 2018/09/16
62 
1'11.089   HIROMI MIYAZAKI
 2018/09/16
63 
1'11.853   HIROMI JIGE
 2018/09/16
64 
1'12.042   MEGUMI YOSHIOKA
 2018/09/16
65 
1'13.164   RINTARO MIYAZAKI
 2018/09/16
66 
1'14.852   CHIKA MORI
 2018/09/16
67 
1'15.130   AKIHIRO KURATA
 2018/09/16
68 
1'38.391   CHIKA NOGUCHI
 2018/09/16
69 
2'23.925   RIO NOGUCHI
 2018/09/16

▲このページのTOPへ