Daily Ranking

走行日:2018年9月17日

Rank Lap Time Name Date

32.542   REIYA HARA
 2018/09/17

36.948   MAKOTO HARA
 2018/09/17

37.128   ISSEI YAMASHIRO
 2018/09/17

38.110   KENICHI NAKASHIMA
 2018/09/17

38.656   SHORI NAKAGAWA
 2018/09/17

38.766   SHIGEKAZU MATSUMAE
 2018/09/17

38.771   GOICHI SAKATANI
 2018/09/17

38.875   HIROTAKA TOKUNAGA
 2018/09/17

38.981   KAZUKI KOBAYASHI
 2018/09/17
10 
38.984   RYOSUI ANNOURA
 2018/09/17
11 
39.448   MASAKI KOBAYAKAWA
 2018/09/17
12 
39.640   KOSUKE EGUCHI
 2018/09/17
13 
39.967   SEIJI SATO
 2018/09/17
14 
40.039   MICHIHIRO OHASHI
 2018/09/17
15 
40.076   HIROYUKI KURAZONO
 2018/09/17
16 
40.201   MASAKATSU TSUTSUMI
 2018/09/17
17 
40.295   MASAYUKI INAGAKI
 2018/09/17
18 
40.404   SATOSHI KAGIYAMA
 2018/09/17
19 
40.500   SINICHI INAGAKI
 2018/09/17
20 
41.387   TOYOKAZU KIMURA
 2018/09/17
21 
41.714   SHIRO KAGIYAMA
 2018/09/17
22 
42.042   AKINORI TSURUHASHI
 2018/09/17
23 
42.148   DAI HAYASHI
 2018/09/17
24 
42.542   KENTA MORIYAMA
 2018/09/17
25 
43.960   YOSHITAKA MINEMATSU
 2018/09/17
26 
44.008   YOSHIHITO SHIMOKAWA
 2018/09/17
27 
44.226   HARUTO TANAKA
 2018/09/17
28 
44.335   KAZUHISA TSURUHASHI
 2018/09/17
29 
44.553   KENGO MORIYAMA
 2018/09/17
30 
44.663   KOSEI MIYAKE
 2018/09/17
31 
44.772   WATARU KAWASAKI
 2018/09/17
32 
44.990   KAITA KOMINE
 2018/09/17
33 
45.537   SACHIKO FUKANO
 2018/09/17
34 
45.864   RYUKO SATO
 2018/09/17
35 
48.157   RIKU ISHIMOTO
 2018/09/17
36 
48.157   TAKENOBU HONDA
 2018/09/17
37 
49.467   KOYO MIZUNO
 2018/09/17
38 
49.468   KAORU TSURUHASHI
 2018/09/17
39 
50.222   TOMONORI HARA
 2018/09/17
40 
50.887   RYUJI UTSUMI
 2018/09/17
41 
51.189   YOSHITAKA OKA
 2018/09/17
42 
51.434   MASUMI KAGIYAMA
 2018/09/17
43 
54.600   MIE HONDA
 2018/09/17
44 
54.818   NORIO ISHII
 2018/09/17
45 
56.129   HITOSHI HIGO
 2018/09/17
46 
56.772   YOSHITOMO TANAKA
 2018/09/17
47 
57.330   TATSUYA TANAKA
 2018/09/17
48 
58.859   YUICHIRO HIMENO
 2018/09/17
49 
59.514   AYANE NAITO
 2018/09/17
50 
59.842   SAYAKA SHIMIZU
 2018/09/17
51 
1'06.000   AKIRA NAKAMURA
 2018/09/17
52 
1'02.353   MASATO HARA
 2018/09/17
53 
1'05.738   YUKO HIMENO
 2018/09/17
54 
1'06.611   YUMI KUSUDA
 2018/09/17
55 
1'08.250   NAO YOSHII
 2018/09/17
56 
1'10.544   KOZUKI YAMAMOTO
 2018/09/17
57 
1'15.432   KOJI YOSHIOKA
 2018/09/17
58 
1'18.047   EITARO HAGIO
 2018/09/17
59 
1'19.825   MAKOTO MAEDA
 2018/09/17
60 
1'25.394   NAMI MATSUO
 2018/09/17
61 
1'50.619   YUKI MATUNAGA
 2018/09/17
62 
2'38.330   AYANE OKA
 2018/09/17

▲このページのTOPへ