Daily Ranking

走行日:2018年9月23日

Rank Lap Time Name Date

35.926   EIJI FUJISAKI
 2018/09/23

38.500   TOSHIO YONEIMA
 2018/09/23

38.501   MASAHIRO TANAKA
 2018/09/23

38.568   KOTARO TANAKA
 2018/09/23

38.627   KAZUYUKI TAKEDA
 2018/09/23

38.746   TAKASHI YAMADA
 2018/09/23

39.202   SHOHEI ARAKI
 2018/09/23

39.318   JUNPEI KOGA
 2018/09/23

39.422   SHUSAKU KIMURA
 2018/09/23
10 
39.513   HITOSHI KATSUKI
 2018/09/23
11 
39.531   NORIO MURAKAMI
 2018/09/23
12 
39.749   MASUMI IRIE
 2018/09/23
13 
39.749   TAKAHIRO NODA
 2018/09/23
14 
39.831   YUJIRO TSUTSUMI
 2018/09/23
15 
39.858   YUJI YOSHIMITSU
 2018/09/23
16 
39.967   YOSHIHIKO OKAWA
 2018/09/23
17 
40.234   HIROYUKI KURAZONO
 2018/09/23
18 
40.622   MASAHARU IWASAKI
 2018/09/23
19 
40.841   MAYATO TAI
 2018/09/23
20 
41.059   KENICHI MATSUO
 2018/09/23
21 
41.387   RYOSUKE TANAKA
 2018/09/23
22 
41.975   NOBUHIRO ISHIBASHI
 2018/09/23
23 
42.261   MASAHIRO NOGUCHI
 2018/09/23
24 
42.370   TATSUYA MURAKAMI
 2018/09/23
25 
42.697   MITSUHIRO HIROSE
 2018/09/23
26 
42.698   RYOSUKE MORIYA
 2018/09/23
27 
43.062   YUSUKE MURAKAMI
 2018/09/23
28 
43.134   KAZUKI SANEMATSU
 2018/09/23
29 
43.243   RAI YAMAMOTO
 2018/09/23
30 
43.352   TAKEAKI MITSUIKI
 2018/09/23
31 
43.543   TOMO IWASAKI
 2018/09/23
32 
43.619   SHINJI TOGAMI
 2018/09/23
33 
43.898   JUNICHI ZAITSU
 2018/09/23
34 
44.116   TAIKI KOYAMA
 2018/09/23
35 
44.553   KYOHEI HAYASHI
 2018/09/23
36 
44.722   KOTARO YOSHII
 2018/09/23
37 
44.991   JUN NAKAKURA
 2018/09/23
38 
44.991   KANA NARAZAKI
 2018/09/23
39 
45.537   KEITA CHIWATA
 2018/09/23
40 
45.712   TATSUYA AKIYOSHI
 2018/09/23
41 
45.920   SATOSHI UKIGAI
 2018/09/23
42 
47.264   RYOSUKE SAKAI
 2018/09/23
43 
48.120   SHUHEI IKEDA
 2018/09/23
44 
49.034   NAOKI OWA
 2018/09/23
45 
49.686   NORIHIKO SAKATA
 2018/09/23
46 
50.778   KEIGO OKAZAWA
 2018/09/23
47 
51.521   TAKUMI NOGUCHI
 2018/09/23
48 
52.197   YUMI MATSUZAKI
 2018/09/23
49 
52.634   NAOYA TAKEDA
 2018/09/23
50 
52.744   YUKI TSUKADA
 2018/09/23
51 
53.945   YUKO TAKESUE
 2018/09/23
52 
54.164   MATSUYUKI OTA
 2018/09/23
53 
55.237   KOJI MATSUOKA
 2018/09/23
54 
58.204   AKIRA HIROSE
 2018/09/23
55 
1'00.134   TAKESHI SATO
 2018/09/23
56 
1'00.825   TETSUYA KOGA
 2018/09/23
57 
1'03.336   AYAKA TAKESHITA
 2018/09/23
58 
1'03.554   KENTARO FURUKAWA
 2018/09/23
59 
1'04.319   SAORI NAKAO
 2018/09/23
60 
1'08.578   YOICHI NOGUCHI
 2018/09/23
61 
1'17.969   SADAHARU FURUKAWA
 2018/09/23

▲このページのTOPへ