Daily Ranking

走行日:2018年11月10日

Rank Lap Time Name Date

36.109   MASAHIRO SHIGETOMI
 2018/11/10

38.476   SHUICHI OSE
 2018/11/10

39.047   YUKIO MIYAHARA
 2018/11/10

39.354   KENICHI NAKASHIMA
 2018/11/10

39.429   SHORI NAKAGAWA
 2018/11/10

39.839   TAKAYUKI OGATA
 2018/11/10

39.982   HIROSHI AOYAMA
 2018/11/10

40.054   TAICHI OGATA
 2018/11/10

41.295   TAKEKI TSURUHARA
 2018/11/10
10 
41.371   TOSHIYUKI TACHIYAMA
 2018/11/10
11 
42.018   HIROFUMI FUKUMOTO
 2018/11/10
12 
42.078   KATSUNOSHIN ANDO
 2018/11/10
13 
42.461   KATSUMI TAGUCHI
 2018/11/10
14 
42.746   NAOKI HARA
 2018/11/10
15 
42.815   KENJI YASUI
 2018/11/10
16 
44.111   SHUMEI HARA
 2018/11/10
17 
44.325   MASAYA KONDO
 2018/11/10
18 
45.718   HASTAN
 2018/11/10
19 
45.977   MAIYA
 2018/11/10
20 
46.254   MICHEAL
 2018/11/10
21 
46.463   LYNSEY
 2018/11/10
22 
46.622   RIKIYA OGATA
 2018/11/10
23 
47.184   PAUL
 2018/11/10
24 
47.473   SKYLER
 2018/11/10
25 
47.787   TREJO
 2018/11/10
26 
48.863   MASAKI SAKAMOTO
 2018/11/10
27 
49.967   ATSUSHI KAMAMUTA
 2018/11/10
28 
54.346   KENJI TSURUHARA
 2018/11/10
29 
56.219   NORIHITO TAHIRA
 2018/11/10
30 
1'16.740   TAKAKO IMOTO
 2018/11/10
31 
1'49.967   YUTA YOSHIKURA
 2018/11/10

▲このページのTOPへ