Daily Ranking

走行日:2019年8月18日

Rank Lap Time Name Date

32.809   TAKAHIRO IWAMOTO
 2019/08/18

33.013   SADAO URAKAWA
 2019/08/18

34.557   AKIRA WATANABE
 2019/08/18

34.843   TOWA YAMAGUCHI
 2019/08/18

35.076   RYUTA OTSUKA
 2019/08/18

35.854   DAISUKE TAKAHARA
 2019/08/18

36.546   KANICHI KUMAZOE
 2019/08/18

36.765   SHINICHI INAGAKI
 2019/08/18

37.062   AKIRA HORI
 2019/08/18
10 
37.152   YUYA TAKAOKA
 2019/08/18
11 
37.557   HIROYUKI KURAZONO
 2019/08/18
12 
37.760   TAKAYUKI SAKAI
 2019/08/18
13 
38.468   MASAYUKI INAGAKI
 2019/08/18
14 
38.737   YUTA KODAMA
 2019/08/18
15 
39.152   NOBUYOSHI TANI
 2019/08/18
16 
39.516   TAKAFUMI MINE
 2019/08/18
17 
39.541   SOICHIRO OGUMA
 2019/08/18
18 
40.066   KUNIHIKO KIMOTO
 2019/08/18
19 
42.096   RYO YAMAUCHI
 2019/08/18
20 
42.160   YUDAI NAGANO
 2019/08/18
21 
42.256   TOSHIO OKI
 2019/08/18
22 
43.708   HIROKI TANI
 2019/08/18
23 
43.798   YUZO TOWATA
 2019/08/18
24 
43.829   AKIO KAWAMURA
 2019/08/18
25 
43.919   TETSUYA KUROYAMA
 2019/08/18
26 
44.594   TETSUYA INOKUCHI
 2019/08/18
27 
45.661   KAI IMAI
 2019/08/18
28 
45.717   NAOYA HASE
 2019/08/18
29 
47.397   SHIGEYOSHI IMAI
 2019/08/18
30 
51.771   KAORU OKAMOTO
 2019/08/18
31 
53.476   EIICHIRO UOZUMI
 2019/08/18
32 
53.758   TATSUYA NISHIDA
 2019/08/18
33 
54.924   DAICHI NINOMIYA
 2019/08/18
34 
56.846   SOMA YAMAUCHI
 2019/08/18
35 
57.569   SHIGEKI TOMINAGA
 2019/08/18
36 
57.958   MASATOMO YANAGAWA
 2019/08/18
37 
58.204   TAKANORI IIDA
 2019/08/18
38 
1'00.189   SORA NINOMIYA
 2019/08/18
39 
1'00.558   KAZUNORI NAKAJIMA
 2019/08/18
40 
1'10.775   YASUYO IMAI
 2019/08/18
41 
1'19.609   YUI YANAGAWA
 2019/08/18
42 
1'22.816   KAZUMI IWANAGA
 2019/08/18
43 
1'29.654   NOBUHISA NAGATA
 2019/08/18
44 
1'55.125   KOKORO IMAI
 2019/08/18
45 
2'00.602   ATSUKO IIDA
 2019/08/18

▲このページのTOPへ