Daily Ranking

走行日:2019年9月15日

Rank Lap Time Name Date

31.225   SOUMA KOMORI
 2019/09/15

31.503   SEIJI NAGATA
 2019/09/15

31.819   EIJI FUJISAKI
 2019/09/15

32.292   SEIICHIRO SUETSUGU
 2019/09/15

32.531   TAKAHIRO IWAMOTO
 2019/09/15

34.811   TOWA YAMAGUCHI
 2019/09/15

35.920   MOTOAKI SATO
 2019/09/15

36.177   KENGO TERASAKI
 2019/09/15

36.632   HIROYUKI ARAKI
 2019/09/15
10 
37.119   EIKAKU YOSHIDA
 2019/09/15
11 
37.390   SATOSHI KANEDA
 2019/09/15
12 
38.237   YUKO YASOGAWA
 2019/09/15
13 
39.278   SHINGO MIYAMOTO
 2019/09/15
14 
39.967   HIKARU IRIE
 2019/09/15
15 
39.999   NAOKI KANEDA
 2019/09/15
16 
40.471   SHO TAKANO
 2019/09/15
17 
40.534   KAZUKI FUKUNAGA
 2019/09/15
18 
40.596   REN KODAMA
 2019/09/15
19 
41.057   KEIGO YAMAGUCHI
 2019/09/15
20 
41.536   MEI KANDA
 2019/09/15
21 
41.676   ATSUKI YAMAGUCHI
 2019/09/15
22 
41.821   KIYONORI KAMBASHI
 2019/09/15
23 
42.063   TSUBASA IRIE
 2019/09/15
24 
42.125   RYOTO YOSHIDA
 2019/09/15
25 
42.273   YOSHITAKA KOIKE
 2019/09/15
26 
42.380   YASUHIRO NAGAMOTO
 2019/09/15
27 
42.522   RYUTO YOSHIDA
 2019/09/15
28 
43.454   TOSHIYUKI ABE
 2019/09/15
29 
44.250   TAKAYA HARA
 2019/09/15
30 
45.730   MASAKI MIYAHARA
 2019/09/15
31 
46.370   MAAKI MAKINO
 2019/09/15
32 
46.748   DAISUKE ISHIMATSU
 2019/09/15
33 
47.178   TOMOYA OHSHIRO
 2019/09/15
34 
47.229   NARUAKI TAKAKI
 2019/09/15
35 
47.650   HATSUSHI IWAMI
 2019/09/15
36 
47.654   HARUO TAKEDOMI
 2019/09/15
37 
47.692   TOMOTAKA TAKEDOMI
 2019/09/15
38 
47.844   MIZUKI TAKASAKA
 2019/09/15
39 
48.211   YUJI IRIE
 2019/09/15
40 
48.229   KAZUHIKO MORITA
 2019/09/15
41 
48.551   SHIGEO FUJIMOTO
 2019/09/15
42 
49.578   NAMI KATO
 2019/09/15
43 
50.103   KOICHI MORIYAMA
 2019/09/15
44 
50.736   AREN FUKUDA
 2019/09/15
45 
51.442   TAKUYA GOTO
 2019/09/15
46 
51.742   HIROMU MATSUNO
 2019/09/15
47 
52.887   KAZUOMI TANAKA
 2019/09/15
48 
1'01.826   YUKO MORITA
 2019/09/15
49 
1'03.292   KENJI NAKAMURA
 2019/09/15
50 
1'07.471   KANA OTSUKA
 2019/09/15
51 
1'11.166   MANAHO EGASHIRA
 2019/09/15
52 
1'14.017   MASAFUMI YOSHIDA
 2019/09/15

▲このページのTOPへ