Daily Ranking

走行日:2020年5月24日

Rank Lap Time Name Date

34.170   TAKAHIRO YAMAGUCHI
 2020/05/24

34.438   RYUTA OTSUKA
 2020/05/24

34.576   KENICHI MATSUSHITA
 2020/05/24

34.628   BUNJI OTSUKA
 2020/05/24

34.796   TATSUYA IWAIHARA
 2020/05/24

35.139   SEIJI NAGATA
 2020/05/24

35.232   SHINJI HIGASHI
 2020/05/24

35.239   KAZUKI NAKAMORI
 2020/05/24

35.413   AKIRA YAMAZATO
 2020/05/24
10 
35.645   TAICHI ISHINARI
 2020/05/24
11 
35.714   SEIICHI NAKASHIMA
 2020/05/24
12 
36.018   KATSUYA SONODA
 2020/05/24
13 
36.396   HIROYUKI KURAZONO
 2020/05/24
14 
36.457   DAISUKE UGAWA
 2020/05/24
15 
36.622   TETSUJI YASUNAGA
 2020/05/24
16 
36.660   DAISUKE SAKIMOTO
 2020/05/24
17 
37.040   MASAHIRO KATSUKI
 2020/05/24
18 
39.130   YUICHIRO MIWA
 2020/05/24
19 
39.288   TAKUMI SONODA
 2020/05/24
20 
39.335   TAKASHI TAKEDA
 2020/05/24
21 
39.335   RYOICHI KAWAJIRI
 2020/05/24
22 
39.692   MIKU IMAIZUMI
 2020/05/24
23 
39.906   MISATO NAKAMURA
 2020/05/24
24 
40.001   MASARU FUJIYOSHI
 2020/05/24
25 
40.026   KYOSUKE OKUBO
 2020/05/24
26 
40.495   YUYA SHIGEMATSU
 2020/05/24
27 
40.699   YUTA TOKUDA
 2020/05/24
28 
40.744   ANJU SAITO
 2020/05/24
29 
41.575   KOJI KASHIZAWA
 2020/05/24
30 
43.638   KUNIMI SAI
 2020/05/24
31 
45.679   HIROKI SHIROMIZU
 2020/05/24

▲このページのTOPへ