Daily Ranking

走行日:2020年7月5日

Rank Lap Time Name Date

33.114   TAKASHI TANAKA
 2020/07/05

33.270   YUKI INOUE
 2020/07/05

34.774   RYUTA OTSUKA
 2020/07/05

35.583   KYOI TOYOZUMI
 2020/07/05

36.232   HIDEKAZU EBUCHI
 2020/07/05

36.434   SEIICHI NAKASHIMA
 2020/07/05

36.523   KODAI TAKANO
 2020/07/05

36.584   RYO ESAKI
 2020/07/05

36.841   TAICHI ISHINARI
 2020/07/05
10 
36.909   TERUKAZU YOSHIDA
 2020/07/05
11 
36.938   MAKOTO HARA
 2020/07/05
12 
37.134   HIROYUKI KURAZONO
 2020/07/05
13 
37.500   YU ISHIBASHI
 2020/07/05
14 
37.811   MASAHIRO NOGUCHI
 2020/07/05
15 
38.170   TAKUMI NOGUCHI
 2020/07/05
16 
39.277   MASAKAZU HIDESHIMA
 2020/07/05
17 
40.796   NICOLAS DE MENIS
 2020/07/05
18 
41.203   ERI
 2020/07/05
19 
42.658   YU TAJIRI
 2020/07/05
20 
43.229   KOMEI MIYAZAKI
 2020/07/05
21 
43.418   HIKARI HASHIGUCHI
 2020/07/05
22 
46.885   RYOTA MIYAZONO
 2020/07/05
23 
47.323   KEISUKE FURUTACHI
 2020/07/05
24 
47.615   PAOL
 2020/07/05
25 
51.571   MEJAH
 2020/07/05
26 
52.593   KAORI KITANO
 2020/07/05
27 
1'02.074   JOMAR
 2020/07/05
28 
1'02.131   HIDEKAZU KUBO
 2020/07/05

▲このページのTOPへ