Monthly Ranking

期間:2019年4月1日 〜 2019年4月30日

Rank Lap Time Name Date

33.534   SATOSHI KABASHIMA
 2019/04/06

33.723   SHUJI ARIYOSHI
 2019/04/06

34.717   YUKI NAKASHIMA
 2019/04/27

35.037   YUTA FUKUYAMA
 2019/04/21

36.202   AIMI KAMEZAKI
 2019/04/02

36.625   YUKIO MIYAHARA
 2019/04/20

36.796   TOMOKAZU MATSUO
 2019/04/17

36.838   KAZUKI MIYAGAWA
 2019/04/20

36.921   TAKUJI UCHIYAMA
 2019/04/13
10 
37.141   KEIGO NODA
 2019/04/20
11 
37.162   TETSUJI MATSUMOTO
 2019/04/21
12 
37.198   NOBUYUKI KOGA
 2019/04/12
13 
37.283   KYOI TOYOZUMI
 2019/04/21
14 
37.306   YOSHIAKI TAKATSU
 2019/04/21
15 
37.339   HIDEKI KAWAGUCHI
 2019/04/22
16 
37.372   TAICHI KITAGAWA
 2019/04/20
17 
37.412   TAKUYA ISHIBASHI
 2019/04/07
18 
37.417   SEIICHIRO SUETSUGU
 2019/04/29
19 
37.459   KUNIHIRO IMASATO
 2019/04/21
20 
37.533   DAISUKE TAKAHARA
 2019/04/20
21 
37.555   SHOTARO IKEDA
 2019/04/17
22 
37.593   TAKASHI HIRAKAWA
 2019/04/07
23 
37.604   YUTAKA SHINOHARA
 2019/04/20
24 
37.610   SHUNNOSUKE KAMOGAWA
 2019/04/07
25 
37.641   TETSUYA HONDA
 2019/04/28
26 
37.839   KYOYA KAMIKUBO
 2019/04/17
27 
37.858   TAKAHIRO NONAKA
 2019/04/27
28 
37.893   NAOHIRO KAMIMURO
 2019/04/09
29 
37.903   SATOSHI KASHIWAGI
 2019/04/09
30 
37.921   KENTARO AIZONO
 2019/04/19
31 
37.992   KENUI UCHIYAMA
 2019/04/13
32 
38.006   DAI IWAO
 2019/04/27
33 
38.021   YORIYASU JUFUKU
 2019/04/21
34 
38.023   HIROTAKA TACHIKAWA
 2019/04/07
35 
38.179   SHINGO MUROZONO
 2019/04/06
36 
38.266   SHIGETADA SHIMOMURA
 2019/04/01
37 
38.300   YASUTAKA FUCHIGAMI
 2019/04/01
38 
38.354   TAHESHI HAYAKAWA
 2019/04/15
39 
38.433   FUMITO YANO
 2019/04/15
40 
38.476   SHUNSUKE FUKUZATO
 2019/04/28
41 
38.494   ARISA NAKAZATO
 2019/04/07
42 
38.505   YASUHIRO ARAKI
 2019/04/21
43 
38.599   TAKASHI YAMADA
 2019/04/21
44 
38.640   KUMI UMEDA
 2019/04/01
45 
38.648   SHOGO HARA
 2019/04/07
46 
38.717   SHOYA YAMASHITA
 2019/04/20
47 
38.768   KEIJI SHIMA
 2019/04/01
48 
38.785   KENTO TANAKA
 2019/04/28
49 
38.814   TATSUKI FURUTA
 2019/04/01
50 
38.820   NAOTO MUROZONO
 2019/04/06
51 
38.822   EIJI EGUCHI
 2019/04/15
52 
38.829   HYUGA ONAKA
 2019/04/27
53 
38.938   HIROYUKI KURAZONO
 2019/04/21
54 
38.941   KOICHI TERAMATSU
 2019/04/02
55 
39.006   TAKUJI INOUE
 2019/04/01
56 
39.050   YUYA ISHISHI
 2019/04/27
57 
39.091   YUTA HONDA
 2019/04/28
58 
39.232   YOSHIKAZU NAGAE
 2019/04/28
59 
39.293   YUSUKE KURITA
 2019/04/06
60 
39.350   MASATO KAWAKUBO
 2019/04/07
61 
39.356   KENJI NOZAKI
 2019/04/15
62 
39.403   SHIN USUI
 2019/04/28
63 
39.439   SHUICHI OSE
 2019/04/30
64 
39.560   SHIGEYUKI KOBAYASHI
 2019/04/05
65 
39.617   NOBUHIKO NISHI
 2019/04/17
66 
39.627   MOTOKI MIYACHI
 2019/04/07
67 
39.635   KOKI TSURU
 2019/04/21
68 
39.804   KENTARO SO
 2019/04/17
69 
39.890   KOSEI MINE
 2019/04/07
70 
39.957   SHUHEI HARA
 2019/04/16
71 
40.020   TOSHIKI SHIKI
 2019/04/06
72 
40.068   SHIGENORI HANAMOTO
 2019/04/06
73 
40.084   RAN TANAKA
 2019/04/07
74 
40.246   GO KAMIMURA
 2019/04/28
75 
40.262   AKINORI KANBA
 2019/04/28
76 
40.314   SHINYA HIRAYAMA
 2019/04/07
77 
40.383   YOSHIHISA MATSUE
 2019/04/02
78 
40.450   KAZUNORI KANBA
 2019/04/28
79 
40.494   HIROTAKA NISHIDA
 2019/04/01
80 
40.494   KATSUTOSHI KUROKI
 2019/04/20
81 
40.503   TOMOYOSHI RYU
 2019/04/07
82 
40.504   HIROAKI TANAKA
 2019/04/07
83 
40.569   NOBUYUKI KURAHASHI
 2019/04/02
84 
40.666   NAGISA HANDA
 2019/04/27
85 
40.684   TOYO TERAMOTO
 2019/04/27
86 
40.765   YUTA TOYOMASU
 2019/04/02
87 
40.841   HIROKI WATANABE
 2019/04/07
88 
40.919   YUTAKA HIRAOKA
 2019/04/20
89 
40.981   SHIGEYUKI HAYASHIDA
 2019/04/02
90 
41.038   KAZUKI FUCHIDA
 2019/04/09
91 
41.058   HIROSHI KINUHARA
 2019/04/28
92 
41.120   TATSUYA NAKAZATO
 2019/04/07
93 
41.135   KAZUO MAEDA
 2019/04/01
94 
41.148   SHUJI MARUYAMA
 2019/04/07
95 
41.172   RYUYA ISHIZAKI
 2019/04/02
96 
41.179   KOU NONAKA
 2019/04/02
97 
41.392   KEISUKE KANEKO
 2019/04/02
98 
41.392   SEIYA UENO
 2019/04/27
99 
41.489   MASAHIKO WATANABE
 2019/04/07
100 
41.534   CHIAKI TERAI
 2019/04/21

▲このページのTOPへ