Monthly Ranking

期間:2019年6月1日 〜 2019年6月30日

Rank Lap Time Name Date

32.850   SATOSHI KABASHIMA
 2019/06/01

33.102   RYUJI YAMADA
 2019/06/10

33.139   DAISUKE NAKASHIMA
 2019/06/09

33.501   TOMOKAZU MURAKAWA
 2019/06/09

33.634   SEIICHIRO SUETSUGU
 2019/06/01

33.822   SADAO URAKAWA
 2019/06/25

34.058   KOJI TANAKA
 2019/06/12

34.740   RYUTA OTSUKA
 2019/06/23

34.797   YOHEI FUJITA
 2019/06/16
10 
35.126   TOMOHIRO YOSHIMURA
 2019/06/09
11 
35.358   KYOI TOYOZUMI
 2019/06/17
12 
35.452   SHOTARO IKEDA
 2019/06/26
13 
35.478   EIJI FUJISAKI
 2019/06/23
14 
35.663   YASUHIRO KAWAZOE
 2019/06/12
15 
35.675   TOWA YAMAGUCHI
 2019/06/23
16 
35.786   TOMOKAZU MATSUO
 2019/06/23
17 
35.911   YUKIO MIYAHARA
 2019/06/22
18 
35.940   SEIJI NAGATA
 2019/06/23
19 
35.968   KAZUYA TANAMACHI
 2019/06/23
20 
35.992   KATU SAITO
 2019/06/17
21 
36.004   YOSHIYUKI HIRATA
 2019/06/23
22 
36.013   TATSUKI FURUTA
 2019/06/24
23 
36.060   HIROSHI AIHARA
 2019/06/17
24 
36.129   SHINJI HIGASHI
 2019/06/22
25 
36.182   YUTAKA SHINOHARA
 2019/06/09
26 
36.264   MASARU NAKAMUTA
 2019/06/26
27 
36.281   KATSUNOBU ABE
 2019/06/23
28 
36.301   KENTA OISHI
 2019/06/16
29 
36.311   CHIAKI TERAI
 2019/06/17
30 
36.368   TADAO TAHARA
 2019/06/23
31 
36.405   KYOYA KAMIKUBO
 2019/06/26
32 
36.452   MURAJI OKIHARA
 2019/06/12
33 
36.490   TAKAHIRO MIYAZAKI
 2019/06/03
34 
36.501   TOMOJI SUGA
 2019/06/16
35 
36.550   TAKUYA ISHIBASHI
 2019/06/02
36 
36.575   YOSHITAKA OTA
 2019/06/26
37 
36.591   SHORI NAKAGAWA
 2019/06/22
38 
36.603   KEI MIYAKUNI
 2019/06/16
39 
36.679   KENICHI NAKASHIMA
 2019/06/22
40 
36.740   TAKAHIRO KIMURA
 2019/06/03
41 
36.747   RYUNOSUKE ISAKAI
 2019/06/16
42 
36.750   SEIJI NODA
 2019/06/02
43 
36.825   GO NAGATOSHI
 2019/06/08
44 
36.861   YUSUKE HANAOKA
 2019/06/03
45 
37.062   NOBUHIKO NISHI
 2019/06/26
46 
37.097   TAKASHI ASHIMURA
 2019/06/03
47 
37.111   SHOYA YAMASHITA
 2019/06/23
48 
37.115   SEIICHIRO ITO
 2019/06/26
49 
37.143   JUNICHIRO SUGIMOTO
 2019/06/03
50 
37.176   KAZUMOTO NISHIYASU
 2019/06/25
51 
37.177   KAZUKI KOBAYASHI
 2019/06/22
52 
37.212   KEITA NAKASHIMA
 2019/06/01
53 
37.259   TAKASHI OYA
 2019/06/12
54 
37.273   TAIKI KOJIMA
 2019/06/25
55 
37.440   YUKI KOGA
 2019/06/03
56 
37.448   YORIYASU JUFUKU
 2019/06/08
57 
37.468   MAKOTO HARA
 2019/06/23
58 
37.496   FUMIHIRO KAWASHIMA
 2019/06/23
59 
37.507   KENICHI YAMAGUCHI
 2019/06/23
60 
37.686   HIROYUKI KURAZONO
 2019/06/23
61 
37.775   SHINICHI INAGAKI
 2019/06/16
62 
37.823   TAKASHI YAMADA
 2019/06/03
63 
37.825   KATSUYA TOMITA
 2019/06/12
64 
38.082   TADASI TAKUBO
 2019/06/19
65 
38.102   KOKI TSURU
 2019/06/09
66 
38.130   MASAYUKI INAGAKI
 2019/06/16
67 
38.316   RYOUSUKE OOISHI
 2019/06/09
68 
38.365   SHOTA TANAKA
 2019/06/03
69 
38.396   KATSUTOSHI SAITO
 2019/06/23
70 
38.497   KENJI TARA
 2019/06/23
71 
38.498   SATOSHI KANEDA
 2019/06/16
72 
38.517   KAZUHIRO TESHIMA
 2019/06/02
73 
38.538   MAKOTO MAKIYAMA
 2019/06/02
74 
38.613   MASATO KAWAKUBO
 2019/06/02
75 
38.616   JIRO FURUNO
 2019/06/09
76 
38.863   RYOTARO SAKEI
 2019/06/01
77 
38.864   AKINORI HIGO
 2019/06/02
78 
39.001   MASATO KINOSHITA
 2019/06/02
79 
39.050   TAKESI MATUO
 2019/06/21
80 
39.061   JUN TAKAHASHI
 2019/06/02
81 
39.075   YUTA DAIDOJI
 2019/06/23
82 
39.127   HIROKI NAGATA
 2019/06/16
83 
39.216   TAKAHIRO OTA
 2019/06/22
84 
39.234   SHINJI EZAKI
 2019/06/25
85 
39.292   HARUTO MATSUSHITA
 2019/06/22
86 
39.351   HIDEYOSHI MUTO
 2019/06/09
87 
39.504   TARO IWANAGA
 2019/06/25
88 
39.553   SEIYA MIYAYAMA
 2019/06/12
89 
39.582   TOMOYA MAKIYAMA
 2019/06/02
90 
39.601   KAZUTO SEKI
 2019/06/02
91 
39.684   MIKU MAKIYAMA
 2019/06/02
92 
39.700   ETUO UENO
 2019/06/25
93 
39.762   SHINGO NODA
 2019/06/02
94 
39.810   AKITO SEKI
 2019/06/02
95 
39.868   CUGM CUMMN
 2019/06/09
96 
39.897   YUYA HARASHIMA
 2019/06/01
97 
39.901   ITSUKI TAKEDOMI
 2019/06/01
98 
39.915   RYO KAMA
 2019/06/09
99 
40.016   SINTAROU TAKENAKA
 2019/06/21
100 
40.049   KATSUMI KUSUHARA
 2019/06/03

▲このページのTOPへ