Monthly Ranking

期間:2019年8月1日 〜 2019年8月31日

Rank Lap Time Name Date

29.551   KOUJI NAKAMURA
 2019/08/11

30.090   HIROYUKI HASHIUCHI
 2019/08/14

31.393   YOSHIKAZU NAGAE
 2019/08/31

31.408   KENICHI NAKASHIMA
 2019/08/31

31.974   RYUTA OTSUKA
 2019/08/04

32.232   KOJI TANAKA
 2019/08/13

32.339   TSUYOSHI USUI
 2019/08/13

32.383   REIYA HARA
 2019/08/12

32.432   HIROYUKI FUJISAWA
 2019/08/05
10 
32.474   HIBIKI HORIE
 2019/08/16
11 
32.515   RYUNOSUKE MATSUO
 2019/08/10
12 
32.545   YUSUKE MAEHARA
 2019/08/16
13 
32.547   SATOSHI KABASHIMA
 2019/08/17
14 
32.556   YOSHIHIKO TASHIRO
 2019/08/10
15 
32.580   TOMOKAZU MATSUO
 2019/08/17
16 
32.657   SOUMA KOMORI
 2019/08/25
17 
32.682   DAICHI NAKAMURA
 2019/08/16
18 
32.741   TAKUYA ISHIBASHI
 2019/08/11
19 
32.809   TAKAHIRO IWAMOTO
 2019/08/18
20 
32.864   MAKOTO YAMAO
 2019/08/05
21 
32.892   HAYATO MIZUTANI
 2019/08/13
22 
32.988   SADAO URAKAWA
 2019/08/16
23 
32.989   MASAYOSHI IWANAGA
 2019/08/13
24 
32.994   SEIICHIRO SUETSUGU
 2019/08/13
25 
32.998   KOTONE NAKAMURA
 2019/08/11
26 
33.088   MASASHI FURUKAWA
 2019/08/16
27 
33.151   KOTARO GOTO
 2019/08/13
28 
33.160   YOSUKE SONDA
 2019/08/25
29 
33.301   KENGO MIZUTANI
 2019/08/13
30 
33.498   TAKESHI MATSUMURA
 2019/08/14
31 
33.515   MURAJI OKIHARA
 2019/08/13
32 
33.531   FUMIHIRO KAWASHIMA
 2019/08/12
33 
33.644   YEUNG
 2019/08/14
34 
34.100   NOBUYUKI KOGA
 2019/08/11
35 
34.211   TETSUYA HONDA
 2019/08/11
36 
34.457   TOMOKAZU MURAKAWA
 2019/08/24
37 
34.557   AKIRA WATANABE
 2019/08/18
38 
34.777   SHOTARO RYU
 2019/08/31
39 
34.843   TOWA YAMAGUCHI
 2019/08/18
40 
35.152   SHIN USUI
 2019/08/16
41 
35.553   KIYOHARU YAMAMOTO
 2019/08/13
42 
35.592   TOSHINORI TAJIMA
 2019/08/16
43 
35.786   TOSHIAKI TANAKA
 2019/08/12
44 
35.854   DAISUKE TAKAHARA
 2019/08/18
45 
35.892   HIDEKI KAWAGUCHI
 2019/08/05
46 
35.894   KOKI TAKUBO
 2019/08/13
47 
35.898   YUYA TAJIMA
 2019/08/16
48 
35.917   KAZUFUMI SAITA
 2019/08/12
49 
35.968   SHOTARO IKEDA
 2019/08/07
50 
36.013   KENSUKE MORI
 2019/08/03
51 
36.199   KOUSUKE MIYAZAKI
 2019/08/13
52 
36.207   TAKUMA KIKUCHI
 2019/08/14
53 
36.228   YUKIO MIYAHARA
 2019/08/03
54 
36.244   TOSHIKI SHIKI
 2019/08/04
55 
36.254   YOSHIYUKI HIRATA
 2019/08/12
56 
36.266   AKIHIRO SHIMAZU
 2019/08/13
57 
36.279   KOYO KATSUMATA
 2019/08/13
58 
36.290   MAKOTO HARA
 2019/08/17
59 
36.395   YOSHIHIRO TANI
 2019/08/13
60 
36.458   YUJI MIYAHARA
 2019/08/05
61 
36.469   SEIICHIRO ITO
 2019/08/07
62 
36.504   EIJI FUJISAKI
 2019/08/25
63 
36.519   AARON GLANCY
 2019/08/16
64 
36.546   KANICHI KUMAZOE
 2019/08/18
65 
36.557   U KEIOK
 2019/08/16
66 
36.580   YUKI INOUE
 2019/08/21
67 
36.601   KENTO TANAKA
 2019/08/12
68 
36.625   MAKOTO KURIHARA
 2019/08/13
69 
36.648   TOSHITAKA SHIBATA
 2019/08/11
70 
36.710   TAKANORI KAWATANI
 2019/08/13
71 
36.765   SHINICHI INAGAKI
 2019/08/11
72 
36.813   YUYA KURATOMI
 2019/08/04
73 
36.824   KAZUYA MIYAGAWA
 2019/08/13
74 
36.882   YUICHI TANAKA
 2019/08/12
75 
36.882   YOICHI KURAMAE
 2019/08/14
76 
36.901   HIROYUKI HATAE
 2019/08/02
77 
36.906   KOKI KURAMAE
 2019/08/14
78 
36.919   YUSUKE HANAOKA
 2019/08/14
79 
36.926   HIROKI URATSUKA
 2019/08/13
80 
36.961   YASUHIRO ARAKI
 2019/08/17
81 
36.970   TATSUYA MURAOSA
 2019/08/12
82 
36.996   YUICHI YAMAGUCHI
 2019/08/12
83 
37.031   HIDEKI TSUDA
 2019/08/14
84 
37.062   AKIRA HORI
 2019/08/18
85 
37.102   YUN INOUE
 2019/08/13
86 
37.141   TAISUKE MASUZOE
 2019/08/11
87 
37.152   YUYA TAKAOKA
 2019/08/18
88 
37.184   RYOSUKE KAWAKUBO
 2019/08/12
89 
37.190   KAZUHISA SOEDA
 2019/08/11
90 
37.193   JUNICHI YAMAMOTO
 2019/08/12
91 
37.196   SHUMA TANAKA
 2019/08/12
92 
37.200   HIROAKI TANAKA
 2019/08/17
93 
37.231   SATOSHI KASHIWAGI
 2019/08/07
94 
37.254   TAKAHIRO TAKANO
 2019/08/12
95 
37.331   YUTA NARUSAWA
 2019/08/31
96 
37.389   SEIJI HYAKUTAKE
 2019/08/13
97 
37.403   TOSHIYA TERAO
 2019/08/10
98 
37.413   RYUKI TSUDA
 2019/08/14
99 
37.434   CALEB COFFMAN
 2019/08/17
100 
37.468   KOICHI TERAMATSU
 2019/08/12

▲このページのTOPへ