Monthly Ranking

期間:2019年10月1日 〜 2019年10月31日

Rank Lap Time Name Date

31.389   SATOSHI KABASHIMA
 2019/10/20

31.447   HIROYUKI FUJISAWA
 2019/10/13

31.496   KEIJI SAKAMOTO
 2019/10/13

31.671   HYUGA HIRAKATA
 2019/10/22

31.816   EIJI FUJISAKI
 2019/10/20

31.944   JUN ISHITAKI
 2019/10/15

32.094   TSUBASA HAMANO
 2019/10/05

32.283   DAISUKE NAKASHIMA
 2019/10/13

32.319   SHINJI HIGASHI
 2019/10/13
10 
32.349   TAKAHIRO IWAMOTO
 2019/10/20
11 
32.513   HIDEKI KAWAGUCHI
 2019/10/21
12 
32.693   JUN HAMANO
 2019/10/05
13 
32.774   TOMOHIRO KURAMITSU
 2019/10/21
14 
33.077   YUKI KUWADA
 2019/10/22
15 
33.251   KOJI KUHARA
 2019/10/15
16 
33.297   AKITO HACHIYA
 2019/10/19
17 
33.533   TOWA YAMAGUCHI
 2019/10/27
18 
34.295   AKIRA WATANABE
 2019/10/22
19 
34.311   RYUTA OTSUKA
 2019/10/22
20 
34.834   KYOI TOYOZUMI
 2019/10/11
21 
34.838   SEIICHIRO SUETSUGU
 2019/10/21
22 
35.039   HIROYUKI HATAE
 2019/10/05
23 
35.120   SATORU SAKAKIYAMA
 2019/10/13
24 
35.173   AZUMA KANEKO
 2019/10/13
25 
35.189   TOMOKAZU MATSUO
 2019/10/26
26 
35.333   DAISUKE TAKAHARA
 2019/10/22
27 
35.337   HIRONORI MAEDA
 2019/10/13
28 
35.342   RYOTARO TATEYAMA
 2019/10/26
29 
35.462   KOICHI TERAMATSU
 2019/10/09
30 
35.472   TOSHIMI MASUNAGA
 2019/10/14
31 
35.486   KYOHEI SHIGYO
 2019/10/22
32 
35.487   TETSUYA HONDA
 2019/10/27
33 
35.532   TAKAKI MAEDA
 2019/10/20
34 
35.581   SHOYA YAMASHITA
 2019/10/14
35 
35.642   MASASHI TAKAHASHI
 2019/10/14
36 
35.697   YOSHIKATSU NAGASHIMA
 2019/10/16
37 
35.727   KOJI SHIMANE
 2019/10/14
38 
35.767   NAOKI KOGA
 2019/10/28
39 
35.782   RYOTARO TAKEYAMA
 2019/10/26
40 
35.804   SHORI NAKAGAWA
 2019/10/05
41 
35.825   TOMOYA ISOWAKI
 2019/10/22
42 
35.832   KENICHI NAKASHIMA
 2019/10/05
43 
35.897   RYOTA KUWADA
 2019/10/22
44 
35.930   HIBIKI NAKAGAKI
 2019/10/28
45 
35.936   YUICHI YAMAGUCHI
 2019/10/21
46 
35.945   EIICHI SATO
 2019/10/09
47 
35.953   TAKUYA GORIKI
 2019/10/22
48 
35.968   HIROTAKA TACHIKAWA
 2019/10/06
49 
35.976   NAOTO OKABAYASHI
 2019/10/20
50 
36.002   MASAYA FUJIHARA
 2019/10/21
51 
36.035   GOICHI NAGAHAMA
 2019/10/06
52 
36.066   RYOHEI KAWAMOTO
 2019/10/06
53 
36.144   YUICHIRO SAMESHIMA
 2019/10/28
54 
36.155   KENTARO KAWAHARA
 2019/10/22
55 
36.166   KEIGO MATSUDA
 2019/10/21
56 
36.207   EIJI TAKAMATSU
 2019/10/27
57 
36.223   LUCIO FIBBIANI
 2019/10/14
58 
36.242   MOTOKI OGATA
 2019/10/14
59 
36.268   TSUKASA NAKAMURA
 2019/10/05
60 
36.292   HIROSATO TANAKA
 2019/10/22
61 
36.310   KANJI MOMII
 2019/10/22
62 
36.439   YUKINO MATSUSHIMA
 2019/10/16
63 
36.441   HARUKI KODAMA
 2019/10/28
64 
36.506   KOJI KIYOTA
 2019/10/13
65 
36.524   TOMONARI YOSHITSUGU
 2019/10/28
66 
36.546   YUKIO SHIBATA
 2019/10/05
67 
36.555   YOUJIRO TESHIMA
 2019/10/27
68 
36.592   YUKI KIMURA
 2019/10/28
69 
36.615   MASAYUKI INAGAKI
 2019/10/22
70 
36.624   KAZUYA MIYAGAWA
 2019/10/22
71 
36.670   YASUHIRO ARAKI
 2019/10/19
72 
36.676   MOTOKI MIYACHI
 2019/10/06
73 
36.691   HIROYUKI KURAZONO
 2019/10/14
74 
36.698   SHOICHI MORISAKI
 2019/10/13
75 
36.733   SHINICHI INAGAKI
 2019/10/14
76 
36.789   CHIAKI TERAI
 2019/10/11
77 
36.828   HIROAKI TANAKA
 2019/10/22
78 
36.903   SHOGO HARA
 2019/10/06
79 
37.085   JUNICHI NAGASAWA
 2019/10/30
80 
37.118   TOKIHITO SATO
 2019/10/22
81 
37.213   SHUJI ARAMKI
 2019/10/27
82 
37.242   JUN YAMANOI
 2019/10/22
83 
37.278   PENZO MARCO
 2019/10/14
84 
37.397   YUSUKE CHUREI
 2019/10/09
85 
37.397   TAKEO AMEMORI
 2019/10/30
86 
37.497   TOMOYUKI KAMOGAWA
 2019/10/06
87 
37.564   KIYOHIDE KOJIMA
 2019/10/26
88 
37.573   SHUJI MARUYAMA
 2019/10/27
89 
37.605   TAKAYUKI MOROOKA
 2019/10/16
90 
37.858   KUSHIMARU NISHIDA
 2019/10/20
91 
37.864   YOSHITAKA KOHMATSU
 2019/10/08
92 
38.041   KAZUKI TAKAHASHI
 2019/10/06
93 
38.120   MASANORI SONOHARA
 2019/10/13
94 
38.135   HIROTAKA NISHIDA
 2019/10/12
95 
38.235   KOICHI HASHIMOTO
 2019/10/13
96 
38.252   TAKAAKI EGASHIRA
 2019/10/27
97 
38.257   TAKANORI MIYAZAKI
 2019/10/16
98 
38.274   FUMIYA SATO
 2019/10/14
99 
38.314   YASUYUKI YAMADA
 2019/10/08
100 
38.319   MICHIHIRO OKAFUJI
 2019/10/13

▲このページのTOPへ