Monthly Ranking

期間:2019年12月1日 〜 2019年12月31日

Rank Lap Time Name Date

32.195   SHUICHI OSE
 2019/12/23

33.145   KOKI MATSUNAGA
 2019/12/18

33.170   AKIRA WATANABE
 2019/12/29

33.420   DAISUKE NAKASHIMA
 2019/12/21

34.162   HIROSHI YOSHINAGA
 2019/12/23

34.438   SHOTARO IKEDA
 2019/12/20

34.565   HIROYUKI FUJISAWA
 2019/12/29

34.631   AKITO HACHIYA
 2019/12/15

34.850   KAZUAKI KIMURA
 2019/12/18
10 
35.075   YASUHIRO KOGA
 2019/12/28
11 
35.085   SHORI NAKAGAWA
 2019/12/23
12 
35.143   YORIYUKI MATSUNAGA
 2019/12/18
13 
35.189   RYUTA OTSUKA
 2019/12/29
14 
35.189   MASAYUKI YOSHIMURA
 2019/12/29
15 
35.220   YUKI INOUE
 2019/12/13
16 
35.344   SHUJI KOMODA
 2019/12/24
17 
35.665   HIDETSUGU SEKI
 2019/12/21
18 
35.700   BUNJI OTSUKA
 2019/12/29
19 
35.775   YASUNORI NONAKA
 2019/12/21
20 
35.844   DAISUKE TAKAHARA
 2019/12/14
21 
35.869   DAIKICHI UEHARA
 2019/12/01
22 
35.947   REIYA HARA
 2019/12/01
23 
35.978   KOKI TAKUBO
 2019/12/24
24 
35.991   TOWA YAMAGUCHI
 2019/12/28
25 
36.296   KOUSUKE MIYAZAKI
 2019/12/29
26 
36.320   MAKOTO HARA
 2019/12/01
27 
36.518   KAZUYA MIYAGAWA
 2019/12/29
28 
36.527   YUTA TAGAYA
 2019/12/23
29 
36.531   HIDEKAZU EBUCHI
 2019/12/21
30 
36.656   AKIHIRO KIKUKAWA
 2019/12/29
31 
36.767   RYO IZUMI
 2019/12/29
32 
36.815   MAKOTO ODA
 2019/12/28
33 
36.833   HIROYUKI KOBAYASHI
 2019/12/21
34 
36.951   LUCIO FIBBIANI
 2019/12/16
35 
37.005   NAOYA KANEGAE
 2019/12/29
36 
37.231   FUMI MOTEKI
 2019/12/29
37 
37.252   RYOJI SHIMAZOE
 2019/12/29
38 
37.405   DAISUKE AKIYAMA
 2019/12/09
39 
37.434   NAOKI SERITA
 2019/12/29
40 
37.529   HIROFUMI YAMADA
 2019/12/29
41 
37.582   KOYA HIEDA
 2019/12/21
42 
37.591   YUSUKE OSA
 2019/12/07
43 
37.632   SHO KASHIWAGI
 2019/12/29
44 
37.638   SHOGO TSURUKU
 2019/12/28
45 
37.683   YASUHIRO ARAKI
 2019/12/28
46 
37.880   SHOJIRO MORI
 2019/12/29
47 
37.881   SHOKI HARADA
 2019/12/07
48 
37.889   HIKARU MINOHARA
 2019/12/31
49 
38.005   KOKI TOKUDA
 2019/12/15
50 
38.017   YOSHITAKA OTA
 2019/12/10
51 
38.148   RYOJI YAMAMOTO
 2019/12/29
52 
38.222   KAZUFUMI ORITA
 2019/12/07
53 
38.308   TOSHIHIRO HARADA
 2019/12/07
54 
38.343   MASASHI TOH
 2019/12/29
55 
38.385   TAKASHI TANAKA
 2019/12/03
56 
38.413   TAICHI NIIHARA
 2019/12/10
57 
38.416   NOBORU YAMAUCHI
 2019/12/31
58 
38.502   YOSHIO SUEZAKI
 2019/12/15
59 
38.514   KOJI KUHARA
 2019/12/10
60 
38.516   KOTARO SAKODA
 2019/12/23
61 
38.655   KONA IINO
 2019/12/14
62 
38.719   YUYA SHINDO
 2019/12/15
63 
38.941   KOJI KIYOTA
 2019/12/14
64 
39.152   HIROAKI TANAKA
 2019/12/01
65 
39.339   RYOSUKE HORITA
 2019/12/15
66 
39.446   KOICHI TERAMATSU
 2019/12/28
67 
39.447   SEIICHI NAKASHIMA
 2019/12/01
68 
39.454   SHINICHIRO SAKODA
 2019/12/23
69 
39.668   HIDEKAZU TANAKA
 2019/12/29
70 
39.715   YU TSUTSUI
 2019/12/15
71 
39.751   KEISUKE KAWAKUBO
 2019/12/03
72 
39.807   EIICHI TAROHARA
 2019/12/14
73 
40.012   RYO ONO
 2019/12/16
74 
40.022   SAYAKA AKITA
 2019/12/18
75 
40.107   TAKERU UMEZU
 2019/12/15
76 
40.228   TAKAAKI SOMEYA
 2019/12/01
77 
40.255   TIAN CHENKAI
 2019/12/20
78 
40.263   YOSUKE MOTOI
 2019/12/03
79 
40.327   KENTARO SAKODA
 2019/12/23
80 
40.367   RYOTA NODA
 2019/12/29
81 
40.631   TAKUMI NOGUCHI
 2019/12/14
82 
40.642   TOMOYA KITANI
 2019/12/03
83 
40.705   REO SASAKI
 2019/12/23
84 
40.709   KEN KUWABARA
 2019/12/18
85 
40.778   YOSUKE MITSUYA
 2019/12/18
86 
40.817   TETSUYA YAMAGUCHI
 2019/12/29
87 
40.880   KOSHIRO SHIROUZU
 2019/12/28
88 
41.049   TOSHIHIKO TAKARA
 2019/12/29
89 
41.060   TSUYOSHI FUKASAWA
 2019/12/18
90 
41.090   KAZUYOSHI HIRANO
 2019/12/29
91 
41.099   NOBUYUKI KURAHASHI
 2019/12/04
92 
41.171   AKITAKA SHIBATA
 2019/12/14
93 
41.178   YUJI YAMAMOTO
 2019/12/29
94 
41.186   JINJI ISHIBASHI
 2019/12/29
95 
41.203   DAIJI OCHIAI
 2019/12/31
96 
41.230   NORIYUKI HAMAGISHI
 2019/12/20
97 
41.281   TOJI SHINBORI
 2019/12/23
98 
41.295   YUJIRO WADA
 2019/12/28
99 
41.394   NARUHITO KASHIMA
 2019/12/18
100 
41.466   KEIJI KAWAKAMI
 2019/12/31

▲このページのTOPへ