Monthly Ranking

期間:2020年1月1日 〜 2020年1月31日

Rank Lap Time Name Date

31.645   AKIRA WATANABE
 2020/01/05

32.765   EIJI FUJISAKI
 2020/01/25

32.802   KIICHIRO YOSHIDA
 2020/01/13

32.866   DAISUKE TAKAHARA
 2020/01/21

32.893   TERUHIRO NAKAJIMA
 2020/01/02

32.996   KOKI TAKUBO
 2020/01/05

33.100   SEIICHIRO SUETSUGU
 2020/01/25

33.544   RYUTA OTSUKA
 2020/01/02

33.630   SHINTARO YAMAKITA
 2020/01/06
10 
34.286   KAZUFUMI SAITA
 2020/01/05
11 
34.931   YUJI HARAGUCHI
 2020/01/05
12 
35.477   SEIJI NAGATA
 2020/01/03
13 
35.531   TOWA YAMAGUCHI
 2020/01/03
14 
35.611   AKITO HACHIYA
 2020/01/04
15 
35.622   SHINJI HIGASHI
 2020/01/04
16 
35.708   TOMOHIRO UDO
 2020/01/05
17 
35.771   TAKAFUMI MINE
 2020/01/03
18 
35.907   HIDEKAZU EBUCHI
 2020/01/05
19 
36.061   TAKUMI YOSHIMOTO
 2020/01/02
20 
36.068   TAKAHIRO YAMAGUCHI
 2020/01/19
21 
36.094   RYO ONO
 2020/01/05
22 
36.096   TOMOKAZU MURAKAWA
 2020/01/13
23 
36.139   KENTARO KAWAHARA
 2020/01/04
24 
36.195   TOSHIYA TERAO
 2020/01/03
25 
36.260   TAKAYUKI TANIGUCHI
 2020/01/05
26 
36.288   NAOTO MUROZONO
 2020/01/03
27 
36.376   JUNJI IKEMATSU
 2020/01/05
28 
36.396   HISAO SONODA
 2020/01/04
29 
36.485   YASUNORI NONAKA
 2020/01/04
30 
36.532   YUICHI YAMAGUCHI
 2020/01/04
31 
36.593   KEITARO ITAI
 2020/01/13
32 
36.692   HIROKI URATSUKA
 2020/01/05
33 
36.762   KAZUKI KOGA
 2020/01/05
34 
36.790   KENICHI MIYAZAKI
 2020/01/05
35 
36.845   SHOYA YAMASHITA
 2020/01/13
36 
37.044   RYOMA TOMIKAWA
 2020/01/05
37 
37.047   YOSHIHIRO TSUMURA
 2020/01/03
38 
37.129   HIDEKI TSUDA
 2020/01/02
39 
37.150   RYOJI SHIMAZOE
 2020/01/04
40 
37.320   YASUTAKA NOTO
 2020/01/05
41 
37.350   TOSHIKI KAMIYAMA
 2020/01/05
42 
37.353   KENJI UMEZAKI
 2020/01/13
43 
37.399   TETSUYA SHIMAZOE
 2020/01/21
44 
37.418   RYUSEI NAKAMURA
 2020/01/03
45 
37.432   HIDEYUKI SHICHITA
 2020/01/05
46 
37.520   MASASHI TOH
 2020/01/04
47 
37.551   RIKU SATO
 2020/01/03
48 
37.607   HIROFUMI YAMADA
 2020/01/04
49 
37.626   HIROYA EZOE
 2020/01/12
50 
37.653   YUKI KASHIMOTO
 2020/01/03
51 
37.700   NAOKI SERITA
 2020/01/20
52 
37.802   SHUJI MARUYAMA
 2020/01/05
53 
37.815   KAI SETOGUCHI
 2020/01/13
54 
37.818   RYUKI TSUDA
 2020/01/02
55 
37.993   TOMOKAZU TOGE
 2020/01/13
56 
38.041   AKITO UEHARA
 2020/01/04
57 
38.077   KAZUAKI TABATA
 2020/01/13
58 
38.094   HIROYUKI HATAE
 2020/01/11
59 
38.154   KAZUHIKO IKEURA
 2020/01/19
60 
38.181   HIROYUKI ARAKI
 2020/01/13
61 
38.208   TAKUYA ISHIBASHI
 2020/01/12
62 
38.235   MASAYUKI INAGAKI
 2020/01/03
63 
38.236   YASUYOSHI UCHIKAWA
 2020/01/05
64 
38.404   ATSUSHI YOSHIDA
 2020/01/13
65 
38.493   KAZUNARI EHARA
 2020/01/03
66 
38.583   NARIYUKI MATSUNAGA
 2020/01/02
67 
38.610   HIROAKI TANAKA
 2020/01/05
68 
38.682   SHINICHI INAGAKI
 2020/01/13
69 
38.916   SHOICHIRO KUHARA
 2020/01/12
70 
39.004   TAMAKI YAKABE
 2020/01/05
71 
39.044   MASAYOSHI KUHARA
 2020/01/12
72 
39.138   KAZUSHIGE IKEURA
 2020/01/19
73 
39.204   TAKAHIRO SHIRAI
 2020/01/12
74 
39.282   YUJI MATSUNAGA
 2020/01/02
75 
39.322   YOSHIAKI NISHIDA
 2020/01/05
76 
39.337   TAKUMI NOGUCHI
 2020/01/19
77 
39.437   YUKI YANO
 2020/01/04
78 
39.475   KANTA NOGUCHI
 2020/01/03
79 
39.567   REO YOSHIMOTO
 2020/01/02
80 
39.654   MINORU YATA
 2020/01/13
81 
39.688   SHINJI HARAGUCHI
 2020/01/19
82 
39.798   TAKESHI YOKOTA
 2020/01/13
83 
39.802   HIRONOBU FURUKAWA
 2020/01/02
84 
39.806   YUTA NAKAMURA
 2020/01/04
85 
39.812   RIKUTO TOGE
 2020/01/05
86 
39.821   AKIO MASUDA
 2020/01/05
87 
39.822   ATSUSHI YAMADA
 2020/01/05
88 
39.861   MASATO KAWAKUBO
 2020/01/12
89 
40.100   HIROKI AKIYOSHI
 2020/01/04
90 
40.244   YUTA MURAYAMA
 2020/01/13
91 
40.303   SUBARU INOUE
 2020/01/02
92 
40.354   KOTARO SAKAUE
 2020/01/04
93 
40.365   KIYOKAZU KOBAYASHI
 2020/01/13
94 
40.369   TAKARA YAMADA
 2020/01/04
95 
40.389   YUYA NAKAMURA
 2020/01/03
96 
40.404   TAKAHARU KUMAGAI
 2020/01/05
97 
40.418   YOSHITAKA KOHMATSU
 2020/01/13
98 
40.482   RYOTA NODA
 2020/01/04
99 
40.485   TATSUKI IIHOSHI
 2020/01/03
100 
40.505   TATSUKI YUKI
 2020/01/13

▲このページのTOPへ