Monthly Ranking

期間:2020年5月1日 〜 2020年5月31日

Rank Lap Time Name Date

32.805   NAOYUKI NAGAMACHI
 2020/05/23

34.170   TAKAHIRO YAMAGUCHI
 2020/05/24

34.438   RYUTA OTSUKA
 2020/05/24

34.576   KENICHI MATSUSHITA
 2020/05/24

34.628   BUNJI OTSUKA
 2020/05/24

34.679   SATOSHI KABASHIMA
 2020/05/16

34.796   TATSUYA IWAIHARA
 2020/05/24

34.955   YUSUKE OSA
 2020/05/17

35.079   SEIICHI NAKASHIMA
 2020/05/17
10 
35.139   SEIJI NAGATA
 2020/05/24
11 
35.208   SHUJI ARIYOSHI
 2020/05/23
12 
35.232   SHINJI HIGASHI
 2020/05/24
13 
35.239   KAZUKI NAKAMORI
 2020/05/24
14 
35.277   SHOGO TSURUKU
 2020/05/17
15 
35.334   KENTARO AIZONO
 2020/05/17
16 
35.354   YASUNORI NONAKA
 2020/05/30
17 
35.413   AKIRA YAMAZATO
 2020/05/24
18 
35.442   YOSHIAKI TAKATSU
 2020/05/23
19 
35.501   YUKI YAMAMOTO
 2020/05/23
20 
35.585   KUNIHIRO IMASATO
 2020/05/23
21 
35.615   HIDEKAZU EBUCHI
 2020/05/17
22 
35.617   KOHAKU IHARA
 2020/05/23
23 
35.645   TAICHI ISHINARI
 2020/05/24
24 
35.646   KATSUYA SONODA
 2020/05/30
25 
35.667   MAKOTO ODA
 2020/05/17
26 
36.294   YU MINOKAWA
 2020/05/17
27 
36.370   KOKI TSURU
 2020/05/23
28 
36.396   HIROYUKI KURAZONO
 2020/05/24
29 
36.457   DAISUKE UGAWA
 2020/05/24
30 
36.622   TETSUJI YASUNAGA
 2020/05/24
31 
36.660   DAISUKE SAKIMOTO
 2020/05/24
32 
37.040   MASAHIRO KATSUKI
 2020/05/24
33 
38.817   SHINYA YOSHIDA
 2020/05/31
34 
38.953   RYO MATSUNAGA
 2020/05/17
35 
39.011   SHUNSUKE IWASAKI
 2020/05/30
36 
39.130   YUICHIRO MIWA
 2020/05/24
37 
39.194   TERUKAZU YOSHIDA
 2020/05/31
38 
39.222   TAKUMI SONODA
 2020/05/30
39 
39.335   RYOICHI KAWAJIRI
 2020/05/24
40 
39.335   TAKASHI TAKEDA
 2020/05/24
41 
39.551   SHUHEI KODAMA
 2020/05/17
42 
39.661   NAOKI ETO
 2020/05/31
43 
39.692   MIKU IMAIZUMI
 2020/05/24
44 
39.816   YUTA NONAKA
 2020/05/31
45 
39.906   MISATO NAKAMURA
 2020/05/24
46 
40.001   MASARU FUJIYOSHI
 2020/05/24
47 
40.026   KYOSUKE OKUBO
 2020/05/24
48 
40.311   HIDEO NISHIMOTO
 2020/05/30
49 
40.495   YUYA SHIGEMATSU
 2020/05/24
50 
40.631   RYOTARO TANAKA
 2020/05/23
51 
40.699   YUTA TOKUDA
 2020/05/24
52 
40.744   ANJU SAITO
 2020/05/24
53 
40.820   DAIGO KUGA
 2020/05/23
54 
41.077   SHUNYA KAWATA
 2020/05/30
55 
41.575   KOJI KASHIZAWA
 2020/05/24
56 
41.816   MICHIO KATSUKI
 2020/05/30
57 
43.638   KUNIMI SAI
 2020/05/24
58 
44.273   YUSUKE KATSUKI
 2020/05/30
59 
45.679   HIROKI SHIROMIZU
 2020/05/24

▲このページのTOPへ